De winnaars en verliezers van de nieuwe online kansspelwet

Op donderdag 8 juli 2016 heeft de Tweede Kamer de wet Kansspelen op Afstand met ruime meerderheid aangenomen. Wanneer de Senaat later dit jaar eveneens achter de nieuwe online kansspelwet staat ligt het in de verwachting dat eind 2017 of begin 2018 de eerste nieuwe vergunninghouders actief zullen zijn op de Nederlandse markt.

NL Kansspel maakte een ronde langs de velden en analyseerde de consequenties voor de meest belangrijke stakeholders.

De huidige gereguleerde aanbieders

Voor de huidige Nederlandse vergunninghouders Holland Casino, Novamedia (Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiroLoterij), Lotto/Toto, Runnerz (paardentotalisator) en de speelautomatenbranche biedt de nieuwe kansspelwet volop kansen op differentiatie. Allen kunnen – net als andere belangstellenden – online kansspelen aan gaan bieden. Dat is het goede nieuws.

vergunninghouder_NL

 

Het slechte nieuws voor de huidige legale spelers op de Nederlandse markt is dat een tweetal amendementen verregaande consequenties zal gaan hebben. Het aangenomen amendement Nine Kooiman (SP) verbiedt het gebruik van databases met persoonsgegevens die zijn verzameld middels deelname aan andere kansspelen (dan online kansspelen, red), voor reclame of wervingsactiviteiten voor kansspelen. Dit heeft grote gevolgen voor de online aspiraties van onder meer Novamedia en de combinatie Lotto/Staatsloterij. Holland Casino wordt hiermee in mindere mate getroffen aangezien de personen binnen haar database met enige regelmaat fysiek Holland Casino betreden. Hetzelfde geldt voor de speelautomatenbranche. Wanneer bovengenoemde partijen de huidige cross-sell activiteiten moeten staken is vooralsnog onduidelijk.

Het niet aangenomen amendement van Jeroen van Wijngaarden (VVD), die bepaalde dat de verplichte raadpleging van CRUKS bij de toegang tot speelautomatenhallen wordt vervangen door een verplichte raadpleging in alleen die gevallen dat het speelgedrag van de speler daartoe aanleiding geeft, pakt zeer negatief uit voor de speelautomatenbranche. Enerzijds worden grote investeringen gevraagd om de controle mechanismen te faciliteren en anderzijds zal de branche een groep spelers gaan missen die weigeren zichzelf verplicht te registreren. De groep Nederlandse gokkers die liever anoniem blijft is wel degelijk aanwezig. En volgens insiders behoort deze groep over het algemeen tot de grotere gokkers.

Het is op dit moment nog niet bekend of ook wedkantoren (Runnerz) en tabaks- en gemakswinkels (Toto) zich ook moeten confirmeren aan de voorwaarden van (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen). Zo ja, dan geldt ook voor deze partijen een flinke aderlating.

De motie van de leden Nine Kooiman (SP) en Mei Li Vos (PVDA) over gelijke afdracht aan het verslavingsfonds voor alle aanbieders van kansspelen zal de huidige landbased kansspelaanbieders ook niet vrolijk stemmen.

De huidige niet gereguleerde online aanbieders

De huidige niet gereguleerde online aanbieders hebben onder andere via de belangenorganisatie Speel Verantwoord laten weten verheugd te zijn met de nieuwe wetgeving. Directeur Rutger-Jan Hebben van Speel Verantwoord: “Wij maken ons al jaren sterk voor snelle regulering van de online kansspelmarkt in Nederland en zijn verheugd dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met KOA. Online kansspelen zijn niet meer weg te denken uit Nederland, maar de huidige regelgeving stamt uit de jaren zestig van de vorige eeuw en sluit niet meer aan bij de realiteit van het online tijdperk. Regulering verzekert spelers in Nederland van een legaal en betrouwbaar spelaanbod met optimale consumentenbescherming …”

non regulated

Vanuit het standpunt van regulering is dit een begrijpelijke redenering. De meeste online kansspelaanbieders zijn beursgenoteerd. Deze bedrijven is er veel aangelegen om aantoonbaar actief te zien in gereguleerde jurisdicties. Vrijwel alle jaarverslagen wijden de laatste paar jaar steeds meer aandacht aan dit punt.

Belastingdruk

Vanuit het economische standpunt is deze vreugde lastiger te plaatsen. De belastingdruk neemt voor de meeste aanbieders enorm toe: van nu 0,5% (Malta) tot straks 29% (Nederland). Onlangs introduceerde het Verenigd Koninkrijk de Point of Consumption (POC) tax voor kansspelaanbieders. In plaats van de zeer gunstige belastingtarieven van Gibraltar, Malta en Isle of Man kregen de aanbieders voortaan een tarief van 15% te verwerken in de boeken. Sinds deze verandering van belasting zijn de jaar- en kwartaalcijfers van aanbieders op de Engelse gokmarkt flink naar beneden gedoken. De POC tax is de meest genoemde reden voor tegenvallende cijfers. De huidige niet gereguleerde aanbieders op de Nederlandse markt zullen daarom een aanzienlijke winstdaling incalculeren op hun Nederlandse operaties want het spelaanbod zal waarschijnlijk niet onderhevig worden aan veel verandering.

Aanbieders die te maken krijgen met een flinke belastingverhoging kunnen het spelaanbod dusdanig aanpassen om de klap op te vangen. Bijvoorbeeld door de quoteringen van sportweddenschappen of de uitbetalingspercentages van speelautomaten te verlagen. Dit zal echter naar waarschijnlijkheid niet gaan gebeuren. Een rondgang op de diverse websites van online kansspelaanbieders die actief zijn in verschillende jurisdicties leert dat vrijwel overal exact dezelfde propositie gevoerd wordt ongeacht het geldende belastingtarief van enige jurisdictie. Een Engelse wedder krijgt dezelfde quotering als een wedder in Nederland, België of Zweden.

Hetzelfde geldt voor de online speelautomaten. Online kansspelaanbieders ontwikkelen speelautomaten veelal niet zelf. De slots worden aangekocht via specialisten als Microgaming, Netent en Playtech. Deze ontwikkelaars bieden de slots tegen vergoeding aan maar bepalen zelf de uitkeringspercentages. De meeste ontwikkelaars melden op hun eigen website keurig alle uitkeringspercentages van hun aanbod. De operator heeft dus geen mogelijk om het uitkeringspercentage aan te passen.

Consequenties

De verwachting is dat online kansspelaanbieders de winst enigszins op peil zullen houden door de bonussen in te dammen en de marketinguitgaven te beperken. Dit heeft onder meer consequenties voor de Nederlandse affiliates. Eigenaars van Nederlandse affiliate websites ontvangen in de regel 25% van het verlies van een doorverwezen speler. De 25% commissie wordt verminderd met verkoopkosten waaronder kansspelbelasting waardoor de 25% commissie effectief netto op zo’n 17% uitkomt. Wanneer de kansspelbelasting voor Nederlandse operators op 29% uitkomt zal dat een flinke aderlating worden voor de Nederlandse affiliates.

affiliate verdeling

Nederlandse affiliates gaan er naar verwachting 5% netto op achteruit

De Kansspelautoriteit

De nieuwe kansspelwet houdt in dat de Kansspelautoriteit (KSA) een tandje bij moet gaan zetten. De criteria rondom de vergunningverlening zullen verder gestalte moeten krijgen. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat de KSA de handhaving gaat aanscherpen in aanloop naar het daadwerkelijk openstellen van de kansspelmarkt. De Tweede Kamer uitte forse kritiek op de KSA tijdens de eerste termijn van de behandeling van de kansspelwet. Met name op het punt van handhaving hadden de woordvoerders vrijwel unaniem geen goed woord over op het beleid van de KSA.

shutterstock_190543421Zo hangt de motie Bouwmeester (huidige illegale aanbieders van kansspelen kunnen niet in aanmerking komen voor een vergunning) nog altijd boven de markt. Een blik op de tientallen Nederlandse affiliate sites leert verder dat er nog altijd veel buitenlandse kansspelaanbieders zijn die zich wel degelijk op de Nederlandse markt richten. Met name de offshore casino operators adverteren volop op de Nederlandse affiliate websites. Het aangenomen amendement van Jeroen van Wijngaarden (VVD) en Mei Li Vos (PVDA) over de mogelijkheid van de KSA om een openbare waarschuwing te geven kan hierbij helpen.

De Nederlandse affiliates

De Nederlandse affiliate websites worden vanwege het hoge belastingtarief (29%) een stuk minder lucratief. Zoals gezegd zullen aanbieders niet schromen de toegenomen belastingdruk – al dan niet – gedeeltelijk bij de affiliates neer te leggen. Bovendien zal het verlies per speler gemiddeld genomen afnemen. Vanwege de waarborgen in de wetgeving met betrekking tot het tegengaan van kansspelverslaving zal het individuele spelverlies aan banden worden gelegd. In de praktijk zullen de affiliates een daling tussen de 30% en 40% van hun inkomsten merken. Desalniettemin zullen de affiliates een belangrijke rol blijven spelen voor de operators bij de zoektocht naar klanten. Simpel weg omdat kansspelaanbieders 25%-50% van hun marketingbudget aan affiliates besteden.

voorbeeld affilate

De meeste Nederlandse affiliate websites richten zich overduidelijk op de Nederlandse consument

Tot slot zal naar alle waarschijnlijkheid ook de KSA paal en perk gaan stellen aan de Nederlandse affiliate websites. Gelet op de inhoud van deze websites (doorverwijzen naar niet vergunde aanbieders), het feit dat deze sites volledig op de Nederlandse consument zijn gericht (Nederlandse taal) en bovenal de politieke kritiek op het huidige handhavingsbeleid van de KSA, ligt een herziening van deze laatstgenoemde autoriteit voor de hand.

De Nederlandse consument van kansspelen

De nieuwe wet gaat de Nederlandse consument veel waarborgen geven. Belangenorganisatie Centrum voor Verantwoord Spelen onderstreepte dit belang op Twitter: “… Zo belangrijk om online consumentenbescherming ook echt in praktijk te brengen!”. De bescherming van de speler staat voorop. Deze bescherming is inderdaad in de nieuwe wetgeving prima geregeld en zal in de secundaire wetgeving alleen maar verder worden aangescherpt. Vraag is of de Nederlandse consument hier op zit te wachten. De Nederlandse online gokker verliest gemiddeld 667 euro per jaar (marktscan KSA, 2015). Hierbij zitten personen die een tientje per jaar verliezen maar ook personen die duizenden euro’s per jaar vergokken. Deze laatste groep zal een andere online situatie onder ogen krijgen. Waarschuwingen over speelgedrag, mogelijke plaatsing in CRUKS, lagere bonussen etc. Het is niet ondenkbaar dat deze groep spelers haar heil buiten de kanalisatie om gaat zoeken.

Kwetsbaarshutterstock_14932087

Voor de kwetsbare groep van minderjarigen zal de nieuwe wetgeving moeten leiden tot een betere bescherming. Gebruik van bijvoorbeeld een BSN nummer zal leiden tot minder deelname aan online kansspelen onder jongeren onder de 18 jaar. Een recent onderzoek van het Trimbos Instituut gaf aan dat 5% van jongeren tussen de 12 en 16 jaar weleens voor geld online gokt. Een verontrustende constatering. Blijkbaar accepteren sommige huidige online kansspelaanbieders minderjarige klanten en zijn deze jonge spelers eveneens in staat geld te storten.

De media

De Nederlandse media zou wel eens de grote winnaar kunnen worden van de nieuwe wetgeving. Enerzijds kunnen Nederlandse mediapartijen zelf een kansspelvergunning gaan exploiteren en anderzijds zullen de reclame-uitgaven van vergunde kansspelpartijen voor een deel bij de Nederlandse media terecht komen.

Kansspelorganisaties spenderen gemiddeld genomen zo’n 25% van de bruto opbrengsten (inzet minus uitbetaling) aan marketing budget. Bij een totale markt van 296 miljoen bruto opbrengst per jaar (marktscan KSA, 2015) zullen de marketinguitgaven ongeveer 74 miljoen per jaar bedragen. Het is niet ondenkbaar dat in de eerste twee jaar na opening van de markt de marketinguitgaven oplopen tot 40% van de bruto opbrengst. De weg naar een goede marktpositie of zelfs marktleiderschap is veel waard voor kansspelaanbieders.

Reclameregime

Het debat rondom de nieuwe wetgeving leverde niet veel problemen op voor de media sector. Het amendement van Kees van der Staaij (SGP) en Nine Kooiman (SP) dat regelt dat er tussen 06:00 uur en 21:00 uur geen reclame voor kansspelen mag worden uitgezonden door publieke en commerciële media haalde het niet. Een ander amendement van bovengenoemde Kamerleden dat regelt dat het reclameregime voor online gokken aansluit bij de alcoholwetgeving redde het evenmin.

Het amendement van Gert-Jan Segers (CU) en Mei Li Vos (PVDA) dat regelt dat het uitzenden van gokprogramma’s op een open televisieprogrammakanaal niet is toegestaan werd wel aangenomen door een Kamermeerderheid. Dit amendement is voor de Nederlandse media van klein belang. Op een uitzondering na, er zouden mediapartijen kunnen zijn die een nachtelijke gokzender nastreven.

De motie van de Mei Li Vos en Kees Van der Staaij over een verbod op reclame voor live-weddenschappen ontving een meerderheid in de Tweede Kamer. Deze motie raakt vooral de commerciële televisiezenders die live voetbalwedstrijden uitzenden zoals Fox Sports (Eredivisie), SBS6 (Champions League) en RTL (Europaleague).

Technologische toeleveranciers

De buitenlandse softwareleveranciers van speelplatformen, sportweddenschappen, casino games en betalingsverkeer hebben er met de invoering van de nieuwe kansspelwet een afzetmarkt bij. Althans een iets grotere afzetmarkt. Door het gedoogbeleid van de KSA is de Nederlandse online kansspelmarkt in feite al gevormd. Marktvoorspeller H2 Gambling Capital voorziet de eerste jaren na marktopening een markttoename van 10% tot 15%. Een beperkte toename dus. Het aantal operators op de Nederlandse markt zal wel fors toenemen. Vooral Nederlandse partijen (huidige vergunninghouders, media) zoeken differentiatie op hun huidige productlijn.

Een motie van het Nine Kooiman (SP), Gert-Jan Segers (CU) en Madeleine van Toorenburg (CDA) over geen iDEAL-betalingen aan illegale kansspelaanbieders zal de payment providers raken. Volgens insiders vult 80%-90% van de Nederlandse gokkers via iDEAL de gokwallet.

De politiek

Het groene licht in de Tweede Kamer voor de Wet Kansspelen op Afstand heeft lang op zich laten wachten. Toen eenmaal regeringspartijen VVD en PVDA het op hoofdlijnen eens waren geraakte het parlementaire proces in een stroomversnelling. Het plenaire debat eind juni en begin juli leverde daarom weinig vuurwerk op. Of het moeten de vele amendementen en moties zijn geweest. Uiteindelijk bleek de stemming – vooral dankzij het herenakkoord tussen VVD en PVDA – niet veel meer dan een inkoppertje.

shutterstock_161668283(1)Het is nu aan de Eerste Kamer om de wetgeving definitief te maken. Naar verwachting bespreekt de Senaat in de herfst van dit jaar het online kansspeldossier en kan bij goedkeuring de KSA vanaf 1 januari 2017 van start met de vergunningverlening. Zo op het eerste gezicht zal de wet op voldoende steun kunnen rekenen aangezien VVD, PVDA, PVV en D66 (samen 40 van de 75 zetels in Eerste Kamer) in de Tweede Kamer de wetgeving het meest zagen zitten. Desondanks behoort een afwijzing in de Senaat tot de mogelijkheden. Senatoren hebben nog wel eens de neiging om bij precaire onderwerpen op persoonlijke titel te stemmen (zie Adri Duivesteijn). Bovendien wordt de D66 fractie op dit onderwerp aangevoerd door criticaster en aanhanger van het huidige kansspelregime Alexander Rinnooy Kan.

Wordt vervolgd.

Copyright NL Kansspel All rights reserved