Hof: online gokker moet zelf verantwoordelijkheid nemen

Een onfortuinlijke Nederlandse online gokker verloor in anderhalf jaar tijd 185.000 euro bij online kansspelaanbieder Unibet. De speler verklaarde voor het Hof een gokprobleem te hebben en vindt dat Unibet onvoldoende heeft gedaan dit te herkennen en te voorkomen. De speler werd in het ongelijk gesteld. Eerder al had de rechtbank Amsterdam de vorderingen van de speler afgewezen. Dat vonnis is nu dus in hoger beroep door het Hof bekrachtigd.

Wat waren de kernpunten uit het vonnis van het Hof?

  1. Online gokken via buitenlandse aanbieders is inmiddels ingeburgerd

De eiser vindt dat Unibet als niet-vergunninghouder in Nederland in overtreding is en dat hij hierdoor slachtoffer is geworden. Het Hof is het niet eens met deze stelling: “Door de bank genomen wordt online gokken niet meer als maatschappelijk onwenselijk, illegaal of strafwaardig ervaren”, in ieder geval niet als aan richtlijnen van de Nederlandse Kansspelautoriteit is voldaan. “Bij dit laatst doelt het Hof op de prioriteringscriteria zoals opgesteld door de Kansspelautoriteit.

  1. De speler is zelf verantwoordelijk voor zijn daden indien de aanbieder voldoende heeft gedaan om kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen

De eiser vindt dat hij te weinig tegen zichzelf is beschermd tijdens het spelen op de website. De verdediging bestrijdt dit en claimt dat Unibet voldoende maatregelen heeft getroffen om haar spelers te wijzen op het gevaar van bepaald speelgedrag. Het Hof gaat ook hier met de verdediging mee. Unibet heeft aangetoond over voldoende zorgplicht te beschikken. Bovendien stelt het Hof dat de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer aan de betrokken kansspelen leidend is. “De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen speelgedrag en daarmee ook voor de bedragen die hij op het spel zet, voor de frequentie en de duur van zijn deelname en voor het al dan niet stellen van grenzen daaraan (door het instellen van ‘speellimieten’)”.

In hoeverre gaat deze uitspraak een rol spelen in de uitwerking van de lagere regelgeving van de wet Kansspelen op Afstand?

In de lagere regelgeving worden zaken als het voorkomen van kansspelverslaving rondom online gokken nader uitgewerkt. Bijvoorbeeld door beperkingen op te leggen als speellimieten, stortingslimieten en speelfrequentie. In de memorie van toelichting op de nieuwe online wetgeving “Kansspelen op afstand” wordt al ingegaan op deze materie. “De parameters van zullen in samenwerking met instellingen voor verslavingszorg nader worden uitgewerkt. Vooralsnog wordt niet gedacht aan generieke limieten die voor iedere speler – ongeacht diens persoonlijke achtergrond – gelden.” De wetgever gaat –vooralsnog – dus uit van de eigen verantwoordelijkheid van de speler.

Dezelfde wetgever heeft echter voor de huidige vergunninghouders in Nederland die momenteel online actief zijn zoals Toto (Nederlandse Loterij) en Runnerz (Sportech Racing) wel generieke limieten ingesteld. Bij Toto mag een speler niet meer dan 100 euro per dag inzetten en bij Runnerz mogen spelers tot en met 24 jaar niet meer dan 100 euro per week storten.

De sleutel in dit vraagstuk ligt waarschijnlijk in handen van de instellingen voor verslavingszorg. Zij zullen in het traject van de lagere regelgeving (eerste helft 2017) met name worden geconsulteerd zoals we in de memorie van toelichting hebben kunnen lezen. De uitkomst zal vooral voor de kleinere operators op de Nederlandse markt invloed hebben op de dagelijks gang van zaken.

 

Copyright NL Kansspel All rights reserved