Wedden op paarden voor iedereen binnen handbereik!

De Kansspelautoriteit heeft onverwacht op 15 november 2016 aangekondigd dat er een transparante procedure komt waarin wordt bepaald aan welke partij de totalisatorvergunning (wedden op paarden) vanaf 2017 zal worden verleend. Een vergunning die momenteel wordt uitgebaat door Sportech Racing.

De totalisatorvergunning is de vergunning voor het gokken op uitslagen van paardenrennen en harddraverijen als geregeld in de Wet op de kansspelen (Wok). Er zal één vergunning worden afgegeven met een looptijd van 5 jaar (2017-2022).

“De procedure zelf start op 29 november 2016. Op de website van de Kansspelautoriteit zal benodigde informatie over deze procedure terug te vinden zijn. De procedure zal uit twee delen bestaan. Inschrijvers worden eerst beoordeeld of zij geschikt zijn om een betrouwbare totalisator aan te bieden. De geselecteerde geïnteresseerden worden vervolgens uitgenodigd om aan te geven hoe zij vervolgens uitvoering zullen geven aan de totalisatorvergunning”, aldus de kansspelautoriteit.

De procedure op het op transparantie wijze verlenen van vergunningen vloeit mede voort uit uitspraken van de Haagse rechtbank over onderhandse verlening van vergunningen aan Lotto en Sportech Racing.

Wat betekent dit voor de Nederlandse markt?

De huidige vergunning voor het aanbieden van weddenschappen op paardenraces – (door Sportech Racing) – loopt op 31 december 2016 af. Het bedrijf is volgens de laatste berichten voornemens de vergunning te continueren. Het is overigens geen geheim dat Sportech Racing al een aantal jaar in de etalage staat ter overname. Tot op heden zonder resultaat. Het ligt in de verwachting dat de vergunning, hangende de procedure, tijdelijk aan Sportech zal worden verleend. De procedure van transparante vergunningverlening zal immers door de Kansspelautoriteit niet op 1 januari 2017 afgerond zijn. Bovendien zal zeker een nieuwe partij enige voorbereidingstijd nodig hebben alvorens te kunnen starten. De termijn van deze “verlenging” is vooralsnog onbekend.

De continuïteit is voor de korte termijn dus in ieder geval gewaarborgd voor de medewerkers van Sportech Racing (dat mij als voormalig directeur van Sportech Racing deugd doet), de klanten en de Nederlandse Draf- en Rensport (NDR). Een stichting die volledig afhankelijk is van de financiële afdracht van Sportech Racing.

Aangezien ook de huidige Lotto vergunning volgens dezelfde Haagse rechtbank ook transparant vergund moet worden is de verwachting dat de Kansspelautoriteit binnenkort ook voor deze vergunningverlening een zelfde procedure zal starten.

Het is afwachten wie vanaf 29 november 2016 zich bij de Kansspelautoriteit gaat melden. Sportech Racing zal daar ongetwijfeld bij zijn. De Franse PMU heeft in andere landen al laten zien trek te hebben in de overname van een totalisatorvergunning. Betfair heeft een aantal maal bezwaar aangetekend tegen de vergunningverlening aan Sportech en zou daarom vanzelfsprekend interesse moeten hebben. Traditionele bookmakers uit bijvoorbeeld Engeland zijn kandidaat. Maar ook voor mediabedrijven kan een totalisatorvergunning perspectief bieden.

Het zal een spannende tijd worden voor alle betrokkenen. Voor de Kansspelautoriteit vanwege de vuurdoop van een transparante procedure. Voor Sportech Racing. Voor alle andere gegadigden en ook voor de Nederlandse draf- en rensport.

Op 29 november zal duidelijk worden met welke termijn de huidige vergunning tijdelijk verlengd zal worden aan Sportech Racing. Afgezien van de vergunning zal het geheel ook als testcase fungeren voor de gunning van de overige vergunningen. Wij houden je op de hoogte.

NL Kansspel organiseert op 12 december a.s. de Business Update Wedden op Paarden. Aan de orde komen onder andere de volgende vragen:

  • Wat is zo aantrekkelijk aan de totalisatorvergunning?
  • Wat zijn de uitdagingen voor een vergunninghouder?
  • Wie zijn de belangrijkste gegadigden voor een nieuwe vergunning?

Kaarten voor deze Business Update zijn nog beperkt verkrijgbaar. Stuur mij een mailtje als je interesse hebt om de Business Update bij te wonen. Uiteraard ben ik ook bereid om over dit onderwerp van gedachten te wisselen op een ander tijdstip.

Contact:

vincent.vantriet@nlkansspel.nl

tel: 06-42603107

Copyright NL Kansspel All rights reserved